Konferencja „Udar- każdy pacjent jest ważny”

7 listopada 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyła się konferencja edukacyjna pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy pn. „Udar- każdy pacjent jest ważny” zorganizowana przez Stowarzyszenie Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTHC) przy współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego.

Pływamy w morzu kancerogenów

Badania wykazują, że zapadalność na nowotwory w znacznym stopniu zależy od prowadzonego przez potencjalnych pacjentów szeroko pojętego trybu życia. Szacunkowo w 70-90% powstanie nowotworu zależy od nas samych, pozostała część to kwestia genetyki. Czynniki zależne od nas odpowiedzialne za powstawanie nowotworów to w 30% palenie papierosów  i  w blisko  30% to  złe nawyki żywieniowe. Duży udział tych dwóch czynników tłumaczy dużą zapadalność na raka płuc i jelita grubego zarówno wśród mężczyzn i kobiet.

Warsztaty Liderów Młodzieżowych „MOC 2016" - 19-20 listopada 2016 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego wraz ze Stowarzyszeniem Siemacha zaprasza na bezpłatne 2-dniowe Warsztaty Liderów Młodzieżowych pn.: „MOC 2016” dla młodzieży w wieku 14-18 lat z terenu województwa małopolskiego. Warsztaty odbędą się w dniach 19-20 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18.

KONFERENCJA KDO: JAKA IM PROFILAKTYKA?

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży zapraszają 9 listopada 2016 r. na konferencję szkoleniowo-sieciującą „JAKA IM PROFILAKTYKA? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:00 w sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada poprzez formularz dostępny na stronie www.mcpu.krakow.pl.

Profilaktyka raka piersi

Rak piersi jest najczęstszym na świecie nowotworem złośliwym u kobiet. Możliwość jego wyleczenia zależy od zaawansowania w chwili wykrycia, co oznacza, że im wcześniej rak będzie rozpoznany i zostanie podjęte leczenie, tym większy odsetek kobiet osiągnie trwałe wyleczenie. Należy także podkreślić, że w przypadkach wcześnie wykrytych leczenie raka piersi jest maksymalnie zachowawcze i nie pociąga za sobą użycia metod okaleczających tj. amputacji piersi ani wielomiesięcznej obciążającej chemioterapii, a w przypadku raka przedinwazyjnego wyleczenie jest pewne. Korzyści z wczesnego wykrywania są więc oczywiste.

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 17 października 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się kolejne spotkanie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Posiedzenie otworzył Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.