banner OTZ
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Bezpłatne szczepienia dla dzieci z powiatu tarnowskiego

To kolejna szansa dla mieszkańców powiatu tarnowskiego, żeby zaszczepić swoje dziecko przeciw pneumokokom. Szczepienia są częścią programu zdrowotnego Województwa Małopolskiego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w regionie w 2018 roku. Sprawdź, gdzie możesz skorzystać z bezpłatnych szczepionek i ochroń swoje dziecko przed groźnymi bakteriami.

Szczepienia dzieci zameldowanych w powiecie tarnowskim realizują:

 • w Gminie Ciężkowice – Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o. o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów,
  tel. 14 65 35 101

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Ciężkowicach, ul. Zdrowa 1, 33-190 Ciężkowice,
  tel. 14 65 10 009
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Jastrzębi, 33-191 Jastrzębia 173, tel. 14 65 12 029

Szczepienia będą realizowane: pn. 14–18, wt. 8–11, czw. 14–18, pt. 8–11

 • w Gminie Gromnik

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRES-MED Rogal-Piech-Wojtaszek Lekarska Spółka Partnerska, ul. Jana Pawła II 10, 33-180 Gromnik, tel. 14 65 14 210

Szczepienia będą realizowane: pn.-pt. 8–18

 • w Gminie Lisia Góra – Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze,
  Sucharskiego 3a, 33-140 Lisia Góra, tel. 14 67 84 999

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, 33-140 Lisia Góra, tel. 14 67 84 999

Szczepienia będą realizowane: wt. 14–15:30, czw. 13–14:45, pt. 11–13

 • Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze Filia w Starych Żukowicach 125,
  tel. 14 67 86 608          

Szczepienia będą realizowane: śr. 14–16

 • w Gminie Pleśna – Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej,
  33-171 Pleśna 284, tel. 14 67 98 110

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Ośrodek Zdrowia w Pleśnej, 33-171 Pleśna 284, tel. 14 67 98 110

Szczepienia będą realizowane: pn-pt. 8–18

 • Ośrodek Zdrowia w Janowicach, 33-115 Janowice 183, tel. 14 67 99 001

Szczepienia będą realizowane: pn-pt. 8–15

 • Ośrodek Zdrowia w Lichwinie 180 A, 33-172 Siedliska, tel. 14 67 58 051

Szczepienia będą realizowane: pn-pt. 8–15

 • w Gminie Tuchów – Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o. o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów,
  tel. 14 65 35 101

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci, ul. Kolejowa 8B,
  33-170 Tuchów, tel. 14 69 19 519

Szczepienia będą realizowane: wt. 11:30-16:30, śr. 11:30-13, czw. 11:30-16:30

 •  w Gminie Wierzchosławice – Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o. o., ul. Szpitalna 1,
  33-170 Tuchów, tel. 14 65 35 101

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Centrum Zdrowia Wierzchosławice Poradnia lekarza POZ dla Dzieci,
  33-122 Wierzchosławice 39 B, tel. 14 67 97 022

Szczepienia będą realizowane: śr. 14-17, czw. 8-11, pt. 9-11

 •  w Gminie Wojnicz

Miejsce wykonywania szczepień:

 • „Wojnickie Centrum Medyczne” Sp. z o. o., ul. Rolnicza 3, 32-830 Wojnicz, tel. 14 67 90 308

Szczepienia będą realizowane: wt. 13-18, śr. 8-14

 •  w Gminie Skrzyszów – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie,
  33-156 Skrzyszów 645, tel. 14 67 45 008

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 645, tel. 14 67 45 008

Szczepienia będą realizowane: śr. 15-16, czw. 10-12, pt. 10-12

 • Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd 10 a, tel. 14 67 42 004

Szczepienia będą realizowane: wt. 16-17, śr. 9-11

 • Ośrodek Zdrowia w Pogórskiej Woli, 33-152 Pogórska Wola 14, tel. 14 67 47 002

Szczepienia będą realizowane: wt. 10-30-12:45, śr. 8-10, pt. 15-16

 • w Gminie Wietrzychowice – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie,
  Al. Piłsudskiego 7, 33-240 Żabno, tel. 14 645 65 57 wew. 25

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Wietrzychowicach Poradnia Lekarza Rodzinnego,
  33-270 Wietrzychowice 2, tel. 14 64 18 008

Szczepienia będą realizowane: śr. 12-13, czw. 15:30-17, pt. 8-9:30

 • w Gminie Żabno – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie,
  Al. Piłsudskiego 7, 33-240 Żabno, tel. 14 645 65 57 wew. 25

Miejsce wykonywania szczepień:

 • Przychodnia w Żabnie Zespół Gabinetów Poradni Dziecięcych Al. Piłsudskiego 7,
  33-240 Żabno, 14 64 56 557

Szczepienia będą realizowane: wt. 15-18, śr. 12-15, czw. 12-15

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedomicach z siedzibą w Ilkowicach Poradnia Lekarza Rodzinnego, ul. Złota Góra 9, 33-132 Ilkowice, tel. 14 64 57 111

Szczepienia będą realizowane: pn. 12-13, wt. 12-13

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łęgu Tarnowskim Poradnia Lekarza Rodzinnego ul. Tarnowska 165, 33-131 Łęg Tarnowski, tel. 14 64 51 176

Szczepienia będą realizowane: śr. 9-10, czw. 12-14

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Otfinowie Poradnia Lekarza Rodzinnego, 33-250 Otfinów 237,
  tel. 14 64 52 313

Szczepienia będą realizowane: śr. 10-11:30

Kto może zostać zaszczepiony?

 • Dzieci urodzone w latach 2015-2016, które nie ukończyły 3 roku życia (z wyjątkiem dzieci z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi oraz ze żłobków).
 • Od dnia 25 września 2018 r. dzieci poniżej 5 roku życia (urodzone przed 1 stycznia 2017 r.).

- Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do dnia 30 listopada 2018 r.

- W razie pytań prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, tel. 14 688 33 58 lub 14 688 33 59.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego terminu rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gmin: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Skrzyszów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz i Żabno. Wojewódzkim koordynatorem programu jest Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, lokalnym – Starostwo Powiatowe w Tarnowie, które realizuje szczepienia we współpracy z podmiotami leczniczymi.

Szczegółowe informacje na stronie: www.profilaktykawmalopolsce.pl 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji