O programie

„Zadbaj o swoje serce po czterdziestce”
Małopolski Program Profilaktyki Choroby Niedokrwiennej Serca

Rozpoczęliśmy realizację II. edycji  programu pn. „Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca”. Celem programu jest profilaktyka choroby niedokrwiennej serca poprzez identyfikację i kontrolę czynników ryzyka choroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie schorzeń układu krążenia. Realizatorem programu w drodze otwartego konkursu ofert został wybrany Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

W 2022 roku rozpoczęła się realizacja nowego programu profilaktycznego, w ramach którego ok. 800 Małopolan skorzystało z darmowych badań laboratoryjnych oraz konsultacji lekarskich mających na celu profilaktykę i diagnostykę pod kątem występowania choroby niedokrwiennej serca. Realizatorem programu był Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji