O programie

Realizacja programu w 2022 roku została zakończona. O wznowieniu programu poinformujemy niezwłocznie po wyłonieniu jego realizatora w 2023 roku.


„Zadbaj o swoje serce po czterdziestce”
Małopolski Program Profilaktyki Choroby Niedokrwiennej Serca

W 2022 roku rozpoczęła się realizacja nowego programu profilaktycznego, w ramach którego co najmniej 800 Małopolan skorzysta z darmowych badań laboratoryjnych oraz konsultacji lekarskich mających na celu profilaktykę i diagnostykę pod kątem występowania choroby niedokrwiennej serca.

Realizatorem programu w drodze otwartego konkursu ofert został wybrany Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji