Programy

W ramach profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Małopolski realizowany jest szereg programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Województwa Małopolskiego i środków unijnych. Mają one na celu przede wszystkim edukację zdrowotną, a co za tym idzie budowanie świadomości prozdrowotnej, motywację do udziału w badaniach profilaktycznych, która przyczynia się do zapobiegania wystąpieniu chorób poprzez wczesną diagnostykę i szybkie rozpoczęcie leczenie oraz zmianę postaw zdrowotnych i stylu życia.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji