Małopolski Tele-Anioł

Województwo Małopolskie (Lider projektu) wraz z Partnerami: Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej realizuje projekt „Małopolski Tele-Anioł”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

„Małopolski TELE-ANIOŁ” jest przykładem projektu, który pokazał jak w systemie opieki można połączyć nowoczesną technologię z tradycyjnymi usługami opiekuńczymi. Projekt jest skierowany do niesamodzielnych mieszkańców województwa małopolskiego, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają pomocy w wykonywaniu co najmniej jednej, podstawowej czynności dnia codziennego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewnieniu wsparcia w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoby potrzebujące mają szansę na dłuższe, bezpieczne pozostanie w ich dotychczasowym środowisku.

Każdy podopieczny projektu otrzymuje bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa wyposażoną w przycisk SOS i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki (24h/7dni w tygodniu), w którym wsparcia udzielają ratownicy medyczni, asystenci teleopieki oraz psycholodzy. Dodatkowo osoby najbardziej potrzebujące wsparcia – samotne oraz te, którym rodzina nie może zapewnić wystarczającej opieki, otrzymują usługi opiekuńcze świadczone we własnym domu zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. To realna pomoc w zaspokajaniu takich potrzeb jak: zrobienie zakupów, wykupienie leków z apteki, w posprzątaniu mieszkania czy przygotowaniu posiłku, a także w czynnościach higienicznych i pielęgnacji zleconej przez lekarza. „Małopolski TELE-ANIOŁ” jest największym projektem teleopiekuńczym w Polsce, w ramach którego ponad 6 000 osób zostało objętych teleopieką, w tym 1 800 osobom niesamodzielnym zapewniono dodatkowe wsparcie opiekuna lub sąsiada (docelowo aż milion godzin sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz 160 tyś. godzin usług świadczonych przez wykwalifikowanych opiekunów w całym okresie trwania projektu).

Okres realizacji: 29.03.2018 r. – 30.06.2022 r.

Wartość projektu: 58 480 120,43 zł w tym dofinansowanie ogółem: 54 205 223,63 zł z czego:
- współfinansowanie z Unii Europejskiej: 49 708 102,36 zł,
- współfinansowanie z Budżetu Państwa: 4 497 121,27 zł,
- wkład własny Województwa Małopolskiego: 2 136 258,91 zł,
- wkład własny Partnerów projektu: 2 138 637,89 zł.

Więcej informacji na stronie www.malopolska.pl/teleaniol

 

małopolski tele anioł

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji