Regionalne Programy Zdrowotne

RPO logo małopolska

Mieszkańcy województwa małopolskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych programach profilaktycznych dotyczących nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Program profilaktyki raka piersi

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Bezpłatne badaniacytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat

 

Program profilaktyki raka jelita grubego

Bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu dla mieszkańców wybranych powiatów województwa małopolskiego

 

Dodatkowo na terenie województwa realizowane są bezpłatne programy profilaktyczne finansowane ze środków NFZ:

Program badań przesiewowych raka jelita grubego NFZ 

Bezpłatne badania kolonoskopowe dla mieszkańców województwa małopolskiego realizowany w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

 

Wyszukiwarka badań profilaktycznych NFZ

Wyszukiwarka podmiotów realizujących bezpłatne badania profilaktyczne finansowane przez NFZ w zakresie:

  • programu Profilaktyka 40 plus,
  • chorób układu krążenia,
  • chorób odtytoniowych,
  • gruźlicy,
  • raka piersi,
  • raka szyjki macicy,
  • badań prenatalnych.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji