O programie

Realizacja programu kardiologicznego zakończyła się w 2020 roku.

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego

W latach 2012-2020 Województwo Małopolskie finansowało program polityki zdrowotnej w zakresie kardiologii, którego celem było zmniejszenie umieralności i zachorowalności na choroby układu krążenia mieszkańców małopolski. Program skierowany do pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i oddziałów kardiologicznych, u których stwierdzono wysokie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

W ramach programu pacjenci byli poddawani badaniom przesiewowym, w skład których wchodził m.in.: pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu pasa, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie laboratoryjne - poziom lipidogramu i glukozy. Przeprowadzana była ocena ryzyka wg skali SCORE oraz porada specjalistyczna. Następnie pacjenci uczestniczyli w profilaktycznych szkoleniach edukacyjnych, a część z nich brała udział w prowadzonej przez specjalistów medycznych edukacji telefonicznej, celem pogłębienia wiedzy i utrwalenia zdrowych nawyków.

Występowanie chorób sercowo-naczyniowych, czyli chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy, takich jak choroba niedokrwienna serca, zawał serca, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych czy udar mózgu, jest związane z nieprawidłowym stylem życia, a zwłaszcza paleniem tytoniu, niezdrowymi nawykami żywieniowymi, brakiem aktywności fizycznej, otyłością i stresem. Wymienione tu czynniki ryzyka u osób predysponowanych genetycznie prowadzą do rozwoju nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii i cukrzycy, a w konsekwencji chorób sercowo-naczyniowych.

W latach 2012-2020 Województwo Małopolskie przeznaczyło na realizację programu blisko 6 mln zł, dzięki czemu skorzystało z niego ponad 20 tys. Małopolan.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji