Okiem eksperta

Na czym polega infekcyjne zapalenie wsierdzia?

Dr n med. Mateusz Podolec
Klinika Choroby Wieńcowej UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II

Co to są kardiomiopatie?

Dr n med. Mateusz Podolec
Klinika Choroby Wieńcowej UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II

Jak zapobiegać sercowym powikłaniom infekcji?

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Czy styl życia ma wpływ na odporność?

Dr n. med. Agnieszka Sarnecka

Jak leczyć pacjenta ze schorzeniami wielu narządów?

 Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji