Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Dwie dziewczynki bawią się pośród liści
Podsumowanie programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń HPV w Małopolsce

Podsumowanie programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń HPV w Małopolsce

„Wolni od narkotyków - kreatywni w życiu” - uroczyste wręczenie nagród w ramach zorganizowanego konkursu plastycznego

W dniu 21 grudnia 2015 r. o godzinie 11.00 w Sali Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków, VII piętro odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego zorganizowanego dla szkół gimnazjalnych „Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”. Konkurs został zrealizowany w ramach Małopolskiej Kampanii o tej samej nazwie. Do konkursu wpłynęło 474 prac.

Konferencja „Gruźlica – jak jej uniknąć”

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprasza na konferencję pt. „Gruźlica – jak jej uniknąć”.

2-dniowa Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Kierowników placówek terapii uzależnień z terenu Małopolski

W dniach 23-24 listopada 2015 roku, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie zorganizował 2-dniową Naradę dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Kierowników placówek lecznictwa uzależnień z terenu Małopolski.

Konferencja podsumowująca program pn. "Wyprzedzić smutek"

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, realizator programu profilaktyki depresji pn. „Wyprzedzić Smutek” zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu w roku 2015. Konferencja odbędzie się w dniu 27.11.2015 r. w godz. 9:30 – 12:00, w budynku Teatru na terenie Szpitala Babińskiego w Krakowie.

Debata regionalna: Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień

Fundacja Praesterno, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszają na debatę dotyczącą profilaktyki uzależnień.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji