Bezpieczni bo zaszczepieni…

Dominika Studnicka była jedną z uczestniczek sesji tematycznej poświęconej programom polityki zdrowotnej jako formie profilaktyki chorób zakaźnych i zwiększania dostępu do szczepień dla społeczności lokalnych podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Zdjęcie: Grupa PTWP

Takie motto przyświeca działaniom realizowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego w zakresie szczepień ochronnych, co mieliśmy okazję zaprezentować podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 7-8 marca 2024 roku w Katowicach.

Jednostki samorządu terytorialnego podejmują różnego rodzaju działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na swoim terenie. Jednym z takich działań pozwalających na uzyskanie wymiernych korzyści zdrowotnych są szczepienia ochronne. Samorząd Województwa Małopolskiego posiada w tym zakresie już długoletnie doświadczenie, którym z uczestnikami sesji tematycznej poświęconej programom polityki zdrowotnej jako formie profilaktyki chorób zakaźnych i zwiększania dostępu do szczepień dla społeczności lokalnych podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, podzieliła się Dyrektor Departamentu, Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – Dominika Studnicka.

Pierwszym problemem zdrowotnym na jakim się skupiliśmy były infekcje pneumokokowe oraz wirusem brodawczaka ludzkiego, a następnie meningokokowe. Przekonanie do działania wśród naszych potencjalnych partnerów – powiatów współpracujących z gminami, rozpoczynaliśmy od przeprowadzenia rozeznania potrzeb i możliwości na podstawie specjalnie przygotowanego do tego celu kwestionariusza. Około 50% powiatów wyrażało gotowość przystąpienia do wspólnej realizacji wraz z Województwem Małopolskim oraz zamiar skorzystania ze wsparcia finansowego i merytorycznego istotnego dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają ograniczone możliwości opracowania programu polityki zdrowotnej. Opracowanie programów powierzyliśmy autorytetowi medycznemu w dziedzinie szczepień ochronnych o uznanym dorobku naukowo-badawczym. Nasze programy szczepień mają strukturę wariantową, co umożliwia wybór wariantu w zależności od dysponowanych środków finansowych przez Województwo Małopolskie oraz przez powiaty współpracujące z gminami. Województwo Małopolskie w swoich programach posiada wariant realizowany z własnych środków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Małopolski i dokonuje wyboru w trybie konkursowym realizatora szczepień. Szczepienia realizowane są w miejscu pobytu dziecka z zastosowaniem zespołu specjalistycznego, co nie absorbuje opiekunów i rodziców. Powiaty, które przystępują do współpracy, realizują szczepienia na własnym terenie, po wybraniu podmiotów leczniczych w trybie konkursowym. Nasz model wdrażania programów dotyczących szczepień ochronnych odbywa się w oparciu o współdziałanie z powiatami współpracującymi z gminami poprzez udzielenie wsparcia merytorycznego – licencji nieodpłatnej umożliwiającej korzystanie z programu i finansowego – dofinansowania do dawek szczepionki przez Województwo Małopolskie – wyjaśniała uczestnikom złożone zagadnienia dotyczące projektowania i wdrażania programu o zasięgu wojewódzkim Dyrektor Dominika Studnicka.

Od 2014 roku Województwo Małopolskie jest zaangażowane w realizację programów o zasięgu regionalnym. Przez te lata  został dopracowany model wspólnego wdrażania programów szczepień wraz z powiatami współpracującymi z gminami. W wyniku podjętych działań uzyskano następujące wyniki:

  • zaszczepienie w latach 2021-2023 ogółem 3591 dzieci z użyciem 4713 dawek szczepionki przeciw meningokokom typu B, w tym WM – 641 dzieci i 2950 dzieci we współpracy z JST,
  • zaszczepienie w latach 2015-2023 ogółem 5242 osób z użyciem 6 016 dawek szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, w tym Województwo Małopolskie – 688 dziewcząt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 4 554 dziewcząt we współpracy z powiatami,
  • zaszczepienie w latach 2014-2019 ogółem 10 943 dzieci z użyciem 12 627 dawek szczepionki przeciw pneumokokom w tym Województwo Małopolskie – 3 153 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i żłobków i 7 790 dzieci we współpracy z powiatami.

Łącznie zaszczepiliśmy blisko 20 000 dzieci i młodzieży, które zyskały ochronę przed poważnymi problemami zdrowotnymi. Realizowane przez nas szczepienia spotykają się z uznaniem rodziców / opiekunów – powyżej 95% respondentów ankiet ewaluacyjnych poleciłoby udział w naszych programach innym rodzicom / opiekunom – podkreślała Dyrektor Dominika Studnicka.

Samorząd Województwa Małopolskiego od wielu lat buduje zaufanie do szczepień ochronnych poprzez realizację programów będących realną odpowiedzią na potrzeby zdrowotne dzieci. Podejmowane działania w zakresie komunikowania o istotnych korzyściach płynących ze szczepień ochronnych wpisują się rekomendacje specjalistów.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych stanowi jedno z większych w Polsce przedsięwzięć poświęconych problematyce ochrony zdrowia. Udział w Kongresie i retransmisje sesji tematycznych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wielu tysięcy uczestników z różnych sektorów.

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji