Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniach 1-2 lipca br. odbyło się spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. W Platformie zasiadają przedstawiciele instytucji z regionu Małopolska, którzy zajmują się różnymi aspektami w obszarze rozwiązywania problemów używania substancji psychoaktywnych.

W ramach zajęć warsztatowych pracowano nad stworzeniem scenariusza zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół klas VII oraz VIII, a także ich rodziców – te działania były zaplanowane jako jeden z paneli kampanii „Włącz myślenie”. Tradycyjnie podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poszerzać wiedzę z zakresu różnych aspektów używania środków psychoaktywnych dzięki wykładom prelengtów.

Spotkanie Platformy jest również okazją do wymiany doświadczeń między instytucjami i zwiększenia skuteczności w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

IMG 0633

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności