Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 Pani Ekspert 27 1 19

W dniu 27 listopada br. odbyła się Konferencja Edukacyjna pn. „Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – propozycja działań edukacyjnych".

Konferencja zorganizowana została przez Województwo Małopolskie, Wojewódzkiego Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.  Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników placówek nauczania i wychowania, a także pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Założeniem konferencji było dostarczenie aktualnej informacji nt. nowych substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń wynikających z ich używania, a także zachęcenie do podejmowania działań profilaktycznych i wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach szkolnego programu profilaktyki.

 

 

 

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności