Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dniach 12-13 br. odbyło się spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. W Platformie zasiadają przedstawiciele instytucji z regionu Małopolska, którzy zajmują się różnymi aspektami w obszarze rozwiązywania problemów używania substancji psychoaktywnych. Spotkanie Platformy jest również okazją do wymiany doświadczeń między instytucjami i zwiększenia skuteczności w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Podczas posiedzenia uczestnicy zapoznali się m.in. z prezentacją nt. Nowe substancje psychoaktywne – co warto o nich wiedzieć, E-papierosy – zagrożenia, Narkotyki: trendy w ich używaniu i zagrożenia z tym związane – prezentacja broszury opracowanej przez zespół Poradni MONAR. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy.

Wypracowano również rekomendacje oraz propozycje działań w obszarze profilaktyki uzależnień na 2020 r.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności