Szkolenie dla nauczycieli - Program Nauki o Zachowaniu

Zapraszamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w projekcie bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ). Szkolenia w 2019 roku  realizowane są w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Program opiera się na rozwijaniu miękkich kompetencji dorosłych i ich intensywnym wykorzystaniu do wspierania uczniów, poprzez położenie akcentu na ich autonomię. Autonomia oparta powinna być na dawaniu możliwości popełniania błędów i poszukiwania nowych rozwiązań/strategii, dzięki którym można się uczyć oraz realizować swoje potrzeby i cele życiowe w sposób społecznie akceptowany. Program Nauki Zachowania został zaplanowany tak, aby być częścią większego systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole. Celem Programu jest zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwijania się i pogłębiania zachowań ryzykownych u uczniów, poprzez wzmacnianie ich poczucia własnej wartości, uczenie umiejętności pozwalających na rozwijanie zachowań konstruktywnych i nawiązanie bliższych relacji z osobami dorosłymi pracującymi w szkole.

Warunkiem udziału w projekcie jest zgłoszenie się nauczycieli z danej placówki do dnia 10 marca br. oraz udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych odbędą się 25 marca równolegle w Warszawie i w Katowicach.

Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie www.programnaukizachowania.pl w zakładce Aktualności.

Należy nadmienić, iż Program Nauki Zachowania posiada rekomendację Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. „System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego” jest wdrażany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Żródło:http://www.programnaukizachowania.pl/ 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji