Finał Dni Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Michałowicach

W dniu 12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Michałowicach, odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie działań prowadzonych w ramach tegorocznych obchodów Dni Bezpiecznego Internetu. W wydarzeniu wzięła udział Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Sylwia Grzesiak, przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - Z-ca Naczelnika - podinsp. Paweł Godyń, podinsp.Wojciech Chechelski oraz kom. Katarzyna Cygal, a także Wójt Gminy Michałowice – Pan Antoni Rumian.
W ramach obchodów policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz nauczycielami szkoły przez cały tydzień organizowali szereg konkursów i prelekcji, które miały na celu dobrą zabawę oraz budowanie świadomości bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodego pokolenia. Jedną z ciekawych form zdobywania wiedzy była gra wirtualno - terenowa, gdzie uczniowie w kilkuosobowych zespołach musieli się wykazać m.in. znajomością dekalogu bezpiecznego internauty. Wszystkie grupy uczniowskie otrzymały karty logowania wraz z kodem QR, dzięki którym mogły zalogować się do kolejnego poziomu gry. Drużyny przemieszczały się po szkole w celu odnalezienia odpowiedniego stanowiska, na którym wykonywały wyznaczone zadania. Wszystkie drużyny ukończyły grę, zdobywając adekwatną do wiedzy i umiejętności liczbę punktów.
Podczas rozdania nagród laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Województwo Małopolskie w ramach realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie projektu edukacyjnego „Zagrożenia w sieci-profilaktyka, reagowanie”. Wydarzenie uświetnił wspaniały występ Chóru Zespołu Szkół w Michałowicach „Bez Batuty”.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji