Znamy już realizatorów programów zdrowotnych w dziedzinie kardiologii, onkologii oraz zapobiegania nadwadze i otyłości.

Znamy już realizatorów programów zdrowotnych w dziedzinie kardiologii, onkologii oraz zapobiegania nadwadze i otyłości.

Znamy już realizatorów programów zdrowotnych w dziedzinie kardiologii, onkologii oraz zapobiegania nadwadze i otyłości.

Województwo Małopolskie w trosce o zdrowie Małopolan po raz kolejny stawia na edukację zdrowotną i profilaktykę chorób cywilizacyjnych. W dniu 18 czerwca br. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał realizatorów programów, którymi zostali: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - program kardiologiczny, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie - program onkologiczny oraz po raz pierwszy realizatorem programu w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości zostało Uzdrowisko Rabka Zdrój S.A. w Rabce Zdrój.

Program kardiologiczny dedykowany jest nie tylko osobom z podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych ale również młodzieży oraz pracownikom. W szkołach podstawowych i zakładach pracy przeprowadzone zostaną szkolenia, które mają przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej zagrożeń chorobami układu krążenia i zwiększyć motywację do indywidualnych działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka choroby.

W ramach programu onkologicznego mieszkańcy województwa małopolskiego będą mogli się m.in. dowiedzieć się jakie są najczęstsze objawy nowotworów złośliwych, jakie korzyści płyną z uczestnictwa w programach przesiewowych i szczepień ochronnych. Zapewne wielu uczestników zmodyfikuje dotychczasowy styl życia w kierunku eliminacji nałogu palenia, walki z otyłością, nadużywaniem alkoholu, nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV i siedzącym trybem życia.

Można będzie również zasięgnąć informacji dzwoniąc na onkologiczny telefon zaufania, który będzie prowadził lekarz onkolog.

Osoby zmagające się z nadwagą i otyłością z subregionu podhalańskiego mogą wziąć udział w multidyscyplinarnej opiece i skorzystać z porad dietetyków, kardiologa , psychologa, fizjoterapeuty oraz różnych form aktywności fizycznej.

Dzięki zwiększeniu aktywności fizycznej i wdrożeniu nawyków świadomego odżywiania na pewno uda się zgubić zbędne kilogramy.

Zachęcamy do udziału w programach w myśl zasady, iż lepiej zapobiegać niż leczyć!

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji