Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

W dniach 1-2 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. W Platformie zasiadają przedstawiciele instytucji z regionu Małopolska, którzy zajmują się różnymi aspektami w obszarze rozwiązywania problemów używania substancji psychoaktywnych.

W ramach zajęć warsztatowych pracowano nad stworzeniem scenariusza zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół klas VII oraz VIII, a także ich rodziców – te działania były zaplanowane jako jeden z paneli kampanii „Włącz myślenie”. Tradycyjnie podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poszerzać wiedzę z zakresu różnych aspektów używania środków psychoaktywnych dzięki wykładom prelengtów.

Spotkanie Platformy jest również okazją do wymiany doświadczeń między instytucjami i zwiększenia skuteczności w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji