Zakończyły się V Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia

Zakończyły się V Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia

28 września 2019 roku zakończyły się tegoroczne Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia. To coroczna społeczna akcja profilaktyczna organizowana we współpracy Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków.

W sobotę 28 września na Rynku Głównym w Krakowie w godzinach 10:00-16:00 w trakcie finałowej plenerowej imprezy profilaktycznej podmioty lecznicze i organizacje promujące zdrowy tryb życia oferowały mieszkańcom porady i konsultacje z zakresu ochrony zdrowia oraz bezpłatne podstawowe badania profilaktyczne.

W trakcie trwania wydarzenia można było skorzystać m.in. z przesiewowego testu anty HCV, zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz poziom cukru we krwi, zbadać słuch, zrobić badanie EKG, USG oraz komputerowe badanie stóp. Ponadto dostępne były konsultacje i porady specjalistów z zakresu: dermatologii, ortopedii, rehabilitacji, dietetyki, fizjoterapii, psychologii, dogoterapii czy terapii uzależnień. Mieszkańcy mogli brać czynny udział podczas instruktażu pierwszej pomocy, pielęgnacji noworodka oraz nauki samobadania piersi i jąder na fantomach.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prezentował projekt Małopolski Tele-Anioł – opaski życia - projekt przeznaczony dla osób niesamodzielnych z terenu Małopolski (wszelkie szczegóły na stronie: https://www.malopolska.pl/teleaniol). W wydarzeniu brały udział także jednostki realizujące programy zdrowotne finansowane ze środków Województwa Małopolskiego: Szpital św. Łukasza w Tarnowie (program onkologiczny), Uzdrowisko Rabka Zdrój (program zapobiegania nadwadze i otyłości) oraz Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie (Projekt edukacyjny „Zagrożenia w Sieci-profilaktyka, reagowanie”).

Celem Małopolskich Dni Profilaktyki jest propagowanie idei badań profilaktycznych wśród Małopolan. Jest to odpowiedź na potrzeby zdrowotne Małopolan. Dzięki podjętej akcji w Tygodniu Badań Profilaktycznych w ponad 40 podmiotach leczniczych z 13 miejscowości Małopolski mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, konsultacji specjalistów, a także wykładów edukacyjnych i wydarzeń profilaktycznych. Podczas tegorocznych Małopolskich Dni Profilaktyki i Zdrowia podmioty udostępniły ponad 4700 bezpłatnych miejsc na badania. Akcja trwała w Krakowie, Chrzanowie, Brzesku, Krzeszowicach, Jaroszowcu, Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim, Miechowie, Nowym Sączu, Rabce –Zdrój, Tarnowie, Tuchowie i Zakopanem.

Podczas sobotniego wydarzenia nastąpiło także uroczyste wyróżnienie podmiotów leczniczych, które w trosce o zdrowie swoich mieszkańców, a także poszerzenie ich wiedzy w zakresie profilaktyki i zachowań prozdrowotnych zaoferowali największą liczbę badań profilaktycznych (Lider Profilaktyki), a także największą liczbę działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym (Lider Edukacji Zdrowotnej) wśród wszystkich jednostek ochrony zdrowia uczestniczących w akcji.

Podmiotem leczniczym, który zaoferował największą liczbę badań profilaktycznych, a tym samym uzyskał tytuł Lidera Profilaktyki został Szpital Powiatowy w Chrzanowie, który udostępnił mieszkańcom 1776 miejsc na badania USG tarczycy, USG Doppler naczyń szyjnych, EKG, spirometria, badanie w kierunku HCV (test na WZW typu C), badanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów, pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy, a także konsultacje internistyczne i dietetyczne w zakresie analizy składu ciała.

Natomiast Liderem Edukacji Zdrowotnej został Szpital św. Anny w Miechowie, jako placówka, która zaoferowała najwięcej badań profilaktycznych oraz działań o charakterze edukacyjnym w ramach tegorocznej edycji Małopolskich Dni Profilaktyki i Zdrowia. Szpital im. Św. Anny w Miechowie zaoferował 500 miejsc na badania profilaktyczne oraz 200 miejsc na wydarzenia o charatekrze edukacyjnym i profilaktycznym. W tej placówce podczas Tygodnia Badań Profilaktycznych była możliwość wykonania mammografii, EKG z opisem, pomiaru ciśnienia tętniczego i cukru we krwi, pomiaru składu masy ciała, obliczenia swojego BMI, a także skorzystania z poradnictwa dietetycznego. Ponadto Szpital zorganizował wykłady dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat: transplantologii, programów profilaktycznych w powiecie miechowskim i Małopolsce, bezpieczeństwa na drodze (o tym, jak się zachować, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych), a także skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujacych oraz następstw działania tych substancji. Statuetki Liderów wręczyła Pani Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i podmiotom leczniczym za aktywny udział w wydarzeniu i zapraszamy w przyszłym roku.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji