Redukcja szkód DROP-IN Krakowska 19

5 października 2019 roku w ramach wydarzenia pn.”Dni Kamienicy Krakowska 19” odbyło się spotkanie poświęcone działaniom prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR w projekcie socjalno-profilaktycznym DROP-IN przy ul. Krakowskiej 19.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, policji, Fundacji i Stowarzyszeń działających przy ul. Krakowskiej 19, mieszkańcy kamienicy oraz Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Podczas spotkania realizatorzy projektu wyjaśnili uczestnikom jak wygląda problem zażywania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w Krakowie, na czym polega redukcja szkód związanych z używaniem narkotyków, czym zajmują się w DROP-IN na Krakowskiej 19 oraz jaką rolę projekt pełni w systemie przeciwdziałania narkomanii. Spotkanie zakończyło się projekcją filmu „Nadzieja to nie obowiązek” przedstawiający codzienną pracę świetlicy DROP-IN i wypowiedzi jej klientów.

Projekt „DROP-IN KRAKOWSKA 19” jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji