Odbyła się Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień

 Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień

W dniach 14-15 listopada br. odbyła się narada dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień  powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu województwa małopolskiego pn. „Programy profilaktyczne jako działania na rzecz zdrowia publicznego” zorganizowana  przez Województwo Małopolskie przy współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Podczas tegorocznego spotkania zostały poruszone zagadnienia związane z edukacją prawną w kontekście profilaktyki, omówiono także systemem rekomendacji programów profilaktycznych oraz program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged” znajdujący się w bazie programów rekomendowanych. Ponadto przedstawiono wyniki badania CBOŚ  pn. ”Młodzież 2018” oraz Raport NIK z 2019 roku dot. Stanu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków w Polsce.

Po części konferencyjno-wykładowej nastąpiła część warsztatowa, podczas której uczestnicy brali czynny udział w dwóch warsztatach. Pierwszy z nich dotyczył gry profilaktycznej „Wybór należy do Ciebie” będącej propozycją narzędzia w pracy profilaktycznej i edukacyjnej w szkołach. Drugi warsztat obejmował propozycje działań w zakresie programu wczesnej interwencji „Fred goes Net”. Warsztaty prowadzili certyfikowani specjaliści terapii uzależnień.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji