Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP)

 W dniu 27 listopada 2019 roku odbyła się Konferencja Edukacyjna pn. „Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – propozycja działań edukacyjnych".

Konferencja zorganizowana została przez Województwo Małopolskie, Wojewódzkiego Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.  Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników placówek nauczania i wychowania, a także pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Założeniem konferencji było dostarczenie aktualnej informacji nt. nowych substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń wynikających z ich używania, a także zachęcenie do podejmowania działań profilaktycznych i wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach szkolnego programu profilaktyki.

 

 

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji