Odbyła się Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
Odbyła się Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Za nami posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, które miało miejsce w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie.

Podczas posiedzenia Rady, eksperci w obszarze uzależnień zapoznali uczestników z problemem FASD w Małopolsce oraz dostęp do Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika w Krakowie, podjęto temat wpływu na zdrowie elektronicznych e-papierosów oraz zaprezentowana została broszura pn. „Zagrożenia związane z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych” wydana przez Stowarzyszenie MONAR Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, a zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom składająca się z przedstawicieli reprezentujących różne instytucje publiczne, stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkich programów w obszarze uzależnień. Spotkania stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w regionie.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji