Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

W dniach 12-13 2019 roku odbyło się spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. W Platformie zasiadają przedstawiciele instytucji z regionu Małopolska, którzy zajmują się różnymi aspektami w obszarze rozwiązywania problemów używania substancji psychoaktywnych. Spotkanie Platformy jest również okazją do wymiany doświadczeń między instytucjami i zwiększenia skuteczności w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Podczas posiedzenia uczestnicy zapoznali się m.in. z prezentacją nt. Nowe substancje psychoaktywne – co warto o nich wiedzieć, E-papierosy – zagrożenia, Narkotyki: trendy w ich używaniu i zagrożenia z tym związane – prezentacja broszury opracowanej przez zespół Poradni MONAR. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy.

Wypracowano również rekomendacje oraz propozycje działań w obszarze profilaktyki uzależnień na 2020 r.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji