Małopolska przeciw zagrożeniom w internecie

W czwartek, 30 stycznia 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie Marta Malec-Lech z ZWM przekazała Małopolskiej Policji materiały promocyjne m.in. podkoszulki, zestawy do badmintona, termosy i plecaki. Artykuły te zostaną wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych skierowanych do najmłodszych użytkowników internetu, ich rodziców i nauczycieli. W wydarzeniu wziął udział także mł. insp. Krzysztof Dymura – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.
Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego jako województwo podejmujemy szereg działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom płynącym z sieci, a także wychodzimy naprzeciw z konkretną pomocą i wsparciem w kierunku tych, którzy doświadczyli cyberprzemocy. Ścisła, wieloletnia współpraca z małopolskimi policjantami przynosi konkretne efekty, służące zwłaszcza dzieciom i młodzieży– mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Realizowany od 2012 roku przez Województwo Małopolskie i Małopolską Policję projekt edukacyjny „Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie”, dotyczący zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszego regionu, zarówno najmłodszych użytkowników internetu, jak i ich rodziców i nauczycieli.

Głównym celem projektu jest edukowanie mieszkańców w zakresie m.in. bezpiecznego korzystania z internetu oraz reagowania na pojawiające się zagrożenia. To także realna pomoc dla ofiar cyberprzemocy

– dodała Marta Malec-Lech z ZWM.

Od początku realizacji projektu do końca 2019 r. policjanci z Małopolski spotkali się z prawie 460 tys. uczniów (podczas ponad 14 tys. spotkań), z 70 tys. rodziców oraz z ponad 36 tys. nauczycieli i pedagogów. W tym czasie policjanci odwiedzili 9251 szkół podstawowych, a także dodatkowo 2092 instytucji i placówek.

W październiku 2019 r. do współpracy przy realizacji projektu dołączyły dwie instytucje: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK). Kooperacja ta stwarza warunki do rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej na szczeblu regionalnym i krajowym oraz budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców regionu.

Do końca ubiegłego roku na realizację projektu Województwo Małopolskie przeznaczyło kwotę ponad 1,3 mln zł. Środki te pozwoliły na organizację szkoleń, kampanii społecznych oraz zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych, które trafiły do odbiorców projektu.

Warto dodać, że w tym roku w budżecie województwa zarezerwowaliśmy na realizację projektu ponad 200 tys. zł. Środki te pozwolą przeprowadzić kampanię edukacyjną, szkolenia dla policjantów, a także dzięki tej kwocie zakupimy kolejne gadżety dla najmłodszych - podsumowała Marta Malec-Lech z ZWM.

Województwo Małopolskie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie od 2012 roku realizuje edukacyjny program „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. Przedsięwzięcie ma na celu edukowanie mieszkańców w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z internetu oraz skutecznego reagowania na pojawiające się w sieci niebezpieczeństwa. Projekt cieszy się pozytywnym odbiorem, zwłaszcza ze strony rodziców i jest wysoko ocenianym przedsięwzięciem profilaktycznym realizowanym w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w Małopolsce.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji