Bezpłatna pomoc psychologiczna dla Małopolan

Coraz więcej osób zaczyna odczuwać negatywne skutki zmiany trybu życia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Konieczność pozostania w domu dezorganizuje ich życie, napełnia niepokojem i wzmacnia odczuwany stres. W trosce o zdrowie psychiczne osób dotkniętych pandemią COVID-19 udzielane są bezpłatne i całodobowe porady telefoniczne.

Psycholog dostępny od zaraz! – wsparcie dla tych, którzy ratują ludzkie życie

Województwo Małopolskie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej wystąpiło z inicjatywą przygotowania oferty bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla osób, które na co dzień ratują ludzkie życie, a swoją pracę wykonują w warunkach szczególnego narażenia na stres.

Porady telefoniczne udzielane są bezpłatnie i całodobowo przez specjalistóww tej dziedzinie. Lista numerów telefonu, pod którymi świadczone są porady cały czas się powiększa. Jeśli i Ty chciałbyś włączyć się do akcji, a masz możliwość udzielenia takiej pomocy, skontaktuj się z Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie.

Baza dostępnych numerów oraz więcej informacji dostępne na stronie ROPS –  https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/psycholog-dostepny-od-zaraz-wsparcie-dla-tych-ktorzy-ratuja-ludzkie-zycie-1994.html

Dyżury telefoniczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Małopolan

Dodatkowo Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie całodobowo oferuje wsparcie psychologiczne dla wszystkich potrzebujących Małopolan, w tym także osób objętych kwarantanną. Porady udzielane są bezpłatnie i całodobowo w formie rozmowy telefonicznej, jak i za pomocą komunikatorów WhatsApp i Skype (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

Aktualne tygodniowe dyżury telefoniczne i numery telefonów dostępne na stronie OIK – https://oik.krakow.pl/ 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji