REDUKCJA SZKÓD A COVID 19
REDUKCJA SZKÓD A COVID 19

Redukcja szkód a COVID-19

DROP-IN KRAKOWSKA 19

Pomimo panującej epidemii COVID-19 osoby uzależnione nadal mogą korzystać z pomocy i wsparcia Drop-in przy Krakowskiej 19. Placówka działa na zmodyfikowanych zasadach, jednak jej działalność w obecnych czasach jest potrzebna jeszcze bardziej niż do tej pory. Drop-in niesie pomoc i wsparcie dla wielu osób uzależnionych w regionie.

OKNO

Aktualnie Drop-in działa przy częściowo zamkniętych drzwiach. W drzwiach wejściowych znajduje się okienko pełniące rolę komunikatora: wydawane są przez nie igły, strzykawki i pozostałe materiały redukcji szkód. Dzięki współpracy z kilkoma restauracjami z dzielnicy Kazimierza, Drop-in wydaje dla swoich klientów ciepłe napoje oraz gorące posiłki.

Przez okienko odbywają się także rozmowy z klientami Drop-in.

NOWY ASORTYMENT

Oprócz standardowego asortymentu w jaki Drop-in zaopatrywał zawsze swoich klientów w placówce rozdawane są specjalne zestawy ochrony osobistej złożone z maseczki ochronnej, pary rękawiczek lateksowych i 100-mililitrowego pojemniczka z środkiem do dezynfekcji rąk.

Drop- in rozpoczęło również własną produkcję maseczek ochronnych. W produkcję zaangażowani są nie tylko wolontariusze z Drop-in, ale także znajomi placówki, którzy szyją maski w domach i dowożą do Drop-in. Dzięki wspólnej akcji placówka zaopatruje w maski nie tylko swoich klientów, ale także swoich sąsiadów oraz część mieszkańców Kazimierza.

Klienci otrzymują również pakiet informacji na temat zabezpieczania się przed zakażeniem koronawirusem, rozpoznawania zakażenia i trybu postępowania w jego przypadku.

WYMIANA POŚREDNIA

Sprawnie działa także wymiana wtórna w Drop-in. Pracownicy wydają igły i strzykawki, a klienci przynoszą pojemniki ze skażonym sprzętem. Wielu klientów zaopatruje również swoich znajomych w sprzęt iniekcyjny otrzymamy w Drop-in. Pracownicy Drop-in deklarują pomoc dla osób, które nie mogą lub nie chcą dotrzeć na Krakowską 19 – istnieje możliwość dowozu zapasu materiałów redukujących szkody pod same drzwi (Szczegóły na stronie www.drop-in.krakow.pl).

WSPARCIE

Pracownicy Drop-in nadal udzielają bardzo potrzebnego wsparcia swoim klientom. Dopytują jak dają sobie radę, z czym mają największe problemy, w czym mogliby im pomóc, informują ich o działającej infrastrukturze pomocowej: gdzie można przenocować, wykąpać się czy zjeść. Informacje te są na bieżąco uaktualniane ponieważ sytuacja dynamicznie się zmienia.

Niektórzy klienci przychodzą codziennie. Dla nich Drop-in to jedyne obecnie miejsce, gdzie mogą chwilę porozmawiać.

Klienci Drop-in to osoby z różnymi deficytami społecznymi i problemami zdrowotnymi. Wielu z nich ma choroby towarzyszące m.in. HIV/AIDS. W okresie kwarantanny jest im szczególnie ciężko. Nie mają dostępu do środków, które chroniły by ich przed zakażeniem koronawirusem, a wielu z nich nie ma nawet gdzie się podziać, bo są bezdomni. Hasło "zostań w domu" zupełnie u nich nie działa. Dlatego też środki ochrony osobistej dysponowane przez Drop-in stanowią istotny element profilaktyki COVID-19, a wsparcie i pomoc udzielana przez pracowników placówki pomaga im przetrwać ten szczególnie ciężki czas.

Więcej informacji,  w tym zalecenia dla programów redukcji szkód w czasie epidemii COVID -19 można znaleźć na http://drop-in.krakow.pl/wydarzenia.html.

Informacje dotyczące działalności DROP-in na Krakowskiej 19 w Krakowie są stale aktualizowane na stronie https://www.facebook.com/Drop-in-Krakowska-19-101564768057143/

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji