Trwa II etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem

Od dnia 4 maja 2020 r. rozpoczął się drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po "majówce" zostały otwarte centra handlowe i hotele, a sklepy budowlane są czynne także w weekendy. Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. 

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

  • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe są otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków.  Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu.

Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Od 4 maja usługi hotelarskie i noclegowe mogą być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylono dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne

Po weekendzie majowym do większej normalności powróciło również życie społeczne.

  • Uchylony został zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą,
  • Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną

Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja br. korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony masażu nadal pozostają zamknięte.

Od 6 maja 2020 r. otwarte żłobki i przedszkola

Dzieci pracujących rodziców mają możliwość powrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy: przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.
O czym należy pamiętać szczególnie?

  • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej
  • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych
  • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe
  • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)
  • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji