Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii

W dniach 22-23 czerwca 2020 roku w Zakopanem odbyło się Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. Są to cykliczne spotkania przedstawicieli instytucji z regionu Małopolski, które zajmują się różnymi aspektami w obszarze szeroko pojętego rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Pandemia COVID-19 wymusiła na wielu instytucjach zmianę warunków oraz sposobów pracy – niniejsze spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie trudności i potrzeb, zastosowanych rozwiązań, a także podzieleniem się dobrymi praktykami. 

Celem spotkania jest również wypracowanie rekomendacji do kolejnej edycji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2027.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji