Dalsze łagodzenie obostrzeń w związku z koronawirusem

Według nowego rozporządzenia Rady Ministrów dystans społeczny zostanie skrócony z 2 m do 1,5 m. Na targach i konferencjach będzie mogło uczestniczyć więcej osób, a na obiektach sportowych limit publiczności zostanie podwyższony do 50 proc.

Rozporządzenie, łagodzące dotychczasowe zasady w związku z epidemią COVID-19 ma wejść w życie 21 lipca 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 4 sierpnia 2020 r. Jakie zmiany nas czekają?

Skrócenie dystansu społecznego

Podstawową zmianą, jaką wprowadza rozporządzenie, jest skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust. Obniżono także maksymalny limit uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań na osobę na 2,5 mkw.

Zwiększenie limitu publiczności

Projekt zakłada również zwiększenie limitu publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla kibiców na stadionach piłkarskich i żużlowych.

Z projektu wynika także, że w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 300 uczestników. W limicie nie zawierają się osoby zajmujące się obsługą wydarzenia.

Podniesiono też limit publiczności na innych obiektach sportowych do 50 proc. Zmiana ta przewiduje również otwarcie dla publiczności hal sportowych we wskazanym 50-procentowym limicie.

Rozporządzenie zakłada również zniesienie ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach. Podniesiono też limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zdecydowano o nieróżnicowaniu sytuacji basenów otwartych i zamkniętych.

W projekcie zapisano także zniesienie obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, na imprezach artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach. Mowa o klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach czy muszlach koncertowych.

Co istotne, widzowie nadal są zobowiązany do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie obiektów. Muszą także zachować 1,5 m odległości od innych osób, jeśli znajdują się w obiekcie bez oznaczonych miejsc

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji