Rozstrzygnięto konkurs ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 roku

Rozstrzygnięto konkurs ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 roku

Rozstrzygnięto konkurs ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 lipca podjął decyzję odnośnie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 r.

Do udziału w konkursie wpłynęły łącznie 24 oferty, w tym 18 z nich otrzyma wsparcie finansowe na łączną kwotę 600 000, 00 zł.

W ramach zgłoszonych przez oferentów zadań będą realizowane m.in. działania edukacyjno - profilaktyczne mające na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki nowe substancje psychoaktywne i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży, w tym z grup podwyższonego ryzyka.

Będzie również wspierany rozwój profilaktyki rodzinnej poprzez wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów wobec zagrożeń związanych z używaniem przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi.

Nie zapomnieliśmy również o wsparciu kierowanym do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w postaci możliwości podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej.

Dodatkowo będą realizowane działania na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Dzięki udzielonym dotacjom w wielu miejscach Małopolski będą realizowane działania mające na celu profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji