Ogólnopolska kampania społeczna „Bez chemii na drodze"

Ogólnopolska kampania społeczna „Bez chemii na drodze” jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze. Kampania adresowana jest do wszystkich użytkowników dróg czyli kierowców, rowerzystów, pasażerów i pieszych. Działania kampanii są również kierowane do rodziców dzieci i nastolatków, którzy będą samodzielnie poruszać się po drogach, a w bliższej lub dalszej przyszłości uzyskają prawo jazdy.

Kampania „Bez chemii na drodze” opiera się na działaniach prowadzonych wielotorowo. Wkrótce zostanie udostępniony spot TV, radiowy i film animowany. Wiele ciekawych i ważnych informacji, m.in. na temat wpływu różnych substancji psychoaktywnych na zdolność do prowadzenia pojazdów, o regulacjach prawnych, wskazówek na temat wychowywania do bezpiecznych zachowań na drodze będzie regularnie publikowanych na portalu Fundacji bezchemiinadrodze.pl.

W ramach kampanii przygotowany został krótki program psychoedukacyjny do wykorzystania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Są to dwugodzinne zajęcia dla rodziców uczniów: klas 1–3, klas 4–6, klas 7–8 oraz uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Scenariusze zostaną przekazane do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ukażą się na portalu www.bezchemiinadrodze.pl. Dzięki temu będą mogły zostać wykorzystywane w szkołach nie tylko w trakcie kampanii, ale i po jej zakończeniu.

Zachęcamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wzięcia aktywnego udziału w kampanii!

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji