Konferencja dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień

Konferencja online dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień

W dniu 27 listopada 2020 r. Województwo Małopolskie wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii organizuje konferencję online dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego.

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z problematyką uzależnień.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wykłady o tematyce:

  • Europejski Raport Narkotykowy 2020 a sytuacja w Polsce,
  • Planowane zmiany legislacyjne w programach przeciwdziałania uzależnieniom,
  • Wpływ COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym w Polsce i w Europie,
  • Wyniki ESPAD 2019 i płynące z badania wnioski dla profilaktyki,
  • Zasady zlecania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w świetle obowiązujących przepisów.

Konferencja będzie stanowić okazję do poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także do wymiany doświadczeń w ramach wykonywanej pracy zawodowej.

W załączniku przedstwiamy szczegółowy Program konferencji

 

Grafika: Pexels.com stworzona przez Anna Shvets

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji