Konferencja online „Problemy dzieci i młodzieży w okresie pandemii – profilaktyka uzależnień – wsparcie dla nauczycieli”

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbędzie się konferencja online pt. ,,Problemy dzieci i młodzieży w okresie pandemii – profilaktyka uzależnień – wsparcie dla nauczycieli”.

W programie przewidziano następujące prelekcje:

  • Wpływ pandemii na problematykę uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka uzależnień od Internetu (telefonu i sieci) – jak rozpoznać uzależnienia?
  • Wpływ izolacji związanej z pandemią na funkcjonowania dzieci i młodzieży. Gdzie szukać pomocy?

Konferencja jest skierowana do dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli i pedagogów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego. Jest odpowiedzią na potrzebę rosnących wyzwań w pracy wychowawczej, w szczególności w budowaniu świata prawidłowych wartości wśród młodego pokolenia.

Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji