Konferencja: ,,Problemy dzieci i młodzieży w okresie pandemii –profilaktyka depresji i uzależnień – wsparcie dla nauczycieli”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji online pod tytułem:

,,Problemy dzieci i młodzieży w okresie pandemii  –profilaktyka depresji i uzależnień – wsparcie dla nauczycieli”.

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

Wydarzenie skierowane jest głównie do pracowników placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli i pedagogów z małopolskich szkół. Tematy poruszane w trakcie spotkania będą dotyczyły zjawiska depresji wśród młodzieży, zagadnień związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz profilaktyki uzależnień od internetu.

Poniżej zamieszczony został szczegółowy program konferencji.

Program konferencji 19.04.2021

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji