Nabór wniosków na dofinansowanie budowy tężni solankowych

Małopolskie gminy poTężnie i zdrowie

Zarząd Województwa Małopolskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców, inicjuje unikalny projekt. Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie budowy małopolskich tężni solankowych. Samorząd regionu czeka na zgłoszenia gmin z Małopolski.

Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera lokalne samorządy w działaniach na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Gminy z terenu województwa małopolskiego mogą sięgnąć po dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych tężni solankowych w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe”.

Wszechobecny stres, tempo życia, skażenie środowiska mają negatywny wpływ nie tylko na ogólne samopoczucie, ale przede wszystkim bezpośrednio na nasze zdrowie. Wiemy jak bardzo potrzebne są dzisiaj na mapie Małopolski miejsca, w których mieszkańcy będą mogli odpocząć, zrelaksować się, zdrowo spędzić czas na łonie natury. Tak narodził się pomysł na dofinansowanie budowy Małopolskich Tężni Solankowych - mówi Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Oprócz prozdrowotnych właściwości charakteryzujących tężnie solankowe, wzięliśmy również pod uwagę, że idea tworzenia tego typu obiektów wielokrotnie pojawiała się w projektach zgłaszanych w ramach Budżetów Obywatelskich. A zatem są to działania wyczekiwane i bliskie sercu mieszkańców województwa małopolskiego. Małopolskie gminy zainteresowane budową tężni solankowych zachęcam do wzięcia udziału w naborze wniosków - zaprasza marszałek Witold Kozłowski.

Naszym głównym celem jest poprawa zdrowia mieszkańców Małopolski. Choć jesteśmy też przekonani, że Małopolskie Tężnie Solankowe będą również magnesem dla turystów. Prozdrowotne strefy, dostosowane do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, będą wspomagać prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych. Korzystanie z dobrodziejstw tężni wzmacnia też układ nerwowy i cały organizm. Małopolskie Tężnie Solankowe stworzą szansę na przyjemne, atrakcyjne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, gdy wszyscy tak dotkliwie odczuwamy skutki społecznej izolacji i pandemii koronawirusa - zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dofinansowanie uzyskane przez gminę w naborze  może być przeznaczone na wydatki inwestycyjne takie jak:

- instalacje, przyłącza, roboty budowlane oraz koszty niezbędne do wykonania przedmiotu dotacji, w tym koszty zakupu materiałów, urządzeń, ich dostawy i montażu; 

- elementy małej architektury dotyczące wyłącznie obiektu tężni;

- prace związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wyłącznie wokół tężni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2021 roku.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 250 000 zł i nie więcej niż 70% całkowitej wartości inwestycji, a łączna kwota dofinansowania ze środków Województwa Małopolskiego przeznaczona na ten cel to 5 mln zł, po 2,5 mln zł w 2021 i w 2022 roku.

Zasady naboru dostępne są na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,385080,projekty.html

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji