Konferencja dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień

Konferencja online dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego

W dniu 19 listopada 2021 r. Województwo Małopolskie wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii organizuje konferencję online dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego.

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z problematyką uzależnień oraz przedstawienie oferty szkoleniowo-profilaktycznej.

Konferencja stanowi okazję do poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także umożliwi zapoznanie się z konkretnymi i sprawdzonymi narzędziami w pracy profilaktycznej w postaci programów profilaktycznych.

W ramach konferencji zaplanowano wykłady dotyczące profilaktyki zintegrowanej oraz rynku konopnego w Polsce, a także panel pn. Giełda programów profilaktycznych, gdzie zaprezentowana i omówiona zostanie oferta szkoleniowo-profilaktyczna przez zaproszonych realizatorów.

Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie: https://www.malopolska.pl/rejestracja-na-konferencje-dla-pelnomocnikow-gminnych-ds-uzaleznien

Po zgłoszeniu uczestnictwa zostanie przesłany link z dostępem do spotkania.

W załączniku szczegółowy Program konferencji.

Program konferencji

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji