Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki.

Więcej informacji na stronie www.antybiotyki.edu.pl 

Materiały informacyjno-edukacyjne do pobrania:

Link do plakatu: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/Plakat%20EDWA%20WAAW_2021.pdf

Link do ulotki: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/Ulotka%20EDWA%20WAAW_2021.pdf

Link do wystawy tematycznej :

http://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/Wystawa%20EDWA%20WAAW_2021.pdf

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji