Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

W dniu 19 października 2021 rok w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyło się Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. Są to cykliczne spotkania przedstawicieli instytucji z regionu Małopolski, które zajmują się różnymi aspektami w obszarze szeroko pojętego rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii WM – Pani Karolina Załęga zaprezentowała plan realizacji zadań w bieżącym roku oraz przedstawiła planowane działania na rok 2022.

Tradycyjnie podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi informacjami zakresu różnych aspektów używania środków psychoaktywnych. Na spotkaniu zaprezentowano założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, wprowadzane w kraju zmiany instytucjonalne oraz zagadnienia związane z problemem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie.  Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznać się z metodą psychoterapii pn. logoterapia skupiającą się na umożliwieniu klientowi poznania i akceptacji siebie i swojego znaczenia jako części pewnej całości, w tym realnego świata, w którym musi on funkcjonować, której twórcą był Viktor Frankl

Spotkanie Platformy było również okazją do wymiany doświadczeń między instytucjami co może zaowocować zwiększeniem skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Ponadto omówione zostały bieżące problemy, w tym m.in. konieczność przeprowadzenia badań umożliwiających rzetelną diagnozę sytuacji w województwie małopolskim, w obszarze uzależnień.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji