Leczenie osób uzależnionych odbywających karę pozbawienia wolności

We wtorek 23 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie miała miejsce konferencja hybrydowa skierowana do pracowników służb mundurowych tj. policji, służby więziennictwa oraz kuratorów sądowych, dotycząca długoterminowego leczenia osób uzależnionych odbywających karę ograniczenia lub pozbawienia wolności. Konferencja została zorganizowana przy współpracy Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Krakowie, jako efekt podpisanego w dniu 16 listopada br. porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji konferencji szkoleniowych i naukowo – szkoleniowych w zakresie szerzenia wiedzy z obszaru profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych. Więcej informacji na temat porozumienia jest dostępnych tutaj

Konferencja miała na celu dostarczenie pracownikom służb mundurowych, którzy w swej pracy spotykają się z osobami uzależnionymi skazanymi lub odbywającymi karę ograniczenia lub pozbawienia wolności usystematyzowanej wiedzy pomocnej w codziennej aktywności zawodowej. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zagadnienia z obszaru: rozwoju uzależnienia i wychodzenia z niego - począwszy od charakterystyki rynku konopnego i nowych substancji psychoaktywnych w Polsce, problemu uzależnienia u osób przebywających w zakładach karnych, długoterminowego leczenia uzależnienia osób z podwójną diagnozą w warunkach stacjonarnych oraz problematyki przestępstw z perspektywy szpitala psychiatrycznego.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji