Jak realizować w szkole edukacje zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową? W pandemii COVID-19 nie zapominajmy o HIV!

W dniu 25 listopada 2021 r. odbyła się konferencja online pod tytułem:
Jak realizować w szkole edukacje zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową? W pandemii COVID-19 nie zapominajmy o HIV!

Organizatorem konferencji był Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Konferencja skierowana była do pracowników placówek szkolno-wychowawczych (nauczycieli, pedagogów, wychowawców), pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz jednostek organizacyjnych samorządów działających w obszarze edukacji.

Celem konferencji było zachęcenie do podejmowania działań profilaktycznych, które byłyby ściśle nastawione na zapobieganie zakażeniom HIV i innych chorób przenoszonych droga płciową wśród młodzieży i osób dorosłych. Podczas konferencji zaprezentowana została złożoność i waga problemów związanych z prowadzeniem profilaktyki zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową w dobie pandemii COVID-19.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji