Kampania społeczna #ReagujZanimZaboli

 Urząd Miasta Krakowa opracował serię filmów na temat świadomego i konsekwentnego reagowania na sytuacje zagrażające życiu bądź zdrowiu innych osób.

Grafika: Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa w listopadzie 2022 roku rozpoczął kampanię społeczną #ReagujZanimZaboli, która została stworzona w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022–2024 pn. „Bezpieczny Kraków”.

Zgodnie z dewizą programu, jaką jest m.in. reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa, została opracowana seria filmów, które dotykają trudnego tematu świadomego i konsekwentnego reagowania na sytuacje zagrażające życiu bądź zdrowiu, a także uwrażliwiają na potrzebę oraz konieczność „nieodwracania wzroku”.

#ReagujZanimZaboli: Epizod 1

 

#ReagujZanimZaboli: Epizod 2

 

#ReagujZanimZaboli: Epizod 3

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji