CyberHero – bezpieczeństwo w sieci. Webinarium dla rodziców i nauczycieli

Chłopiec w przebraniu superbohatera zgłasza przez telefon niebezpieczne treści, które napotkał w Internecie. Obok napis „Cyber Hero – bezpieczeństwo w sieci. Webinarium: odporność psychiczna”.

Grafika: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Zapraszamy na trzecie webinarium poświęcone odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Spotkanie online, którego tematem będzie bezpieczeństwo w sieci odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 18.00.

Opowiemy o tym, jak zabezpieczyć dziecko przed niepożądanymi zdarzeniami w sieci. Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych i komunikatorów. Wspólnie zastanowimy się nad tym, czym jest cyberprzemoc i jak na nią reagować. Podpowiemy jak rozmawiać z dziećmi o takim korzystaniu z nośników, które nie jest ryzykowne i krzywdzące dla innych użytkowników.

Link do wydarzenia: www.zoom.us

Nasi Eksperci:

podinsp. Wojciech Chechelski – funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Realizator wojewódzkiego projektu profilaktycznego „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie” prowadzonego obecnie we wszystkich małopolskich szkołach podstawowych, jak również wdrażanego w placówkach ponadpodstawowych.

Karolina Załęga – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Psychoterapeutka, Profilaktyk, Specjalistka Psychoterapii Uzależnień. Zawodowo związana ze Szpitalem Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie –  Specjalista ds. Szkoleń.

Ty decydujesz jak reagujesz

Webinarium odbędzie się w ramach projektu „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w roku szkolnym 2022/2023, którego realizatorem jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

W roku szkolnym 2022/2023 działaniami profilaktycznymi zostało objętych osiem szkół podstawowych z Krakowa oraz powiatów bocheńskiego, myślenickiego i wielickiego. W szkołach realizowany jest cykl warsztatów dla uczniów oraz ich nauczycieli, a także spotkania dla rodziców i opiekunów uczniów. Warsztaty mają na celu wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród nich.

Zadanie jest finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.tydecydujesz.babinski.pl


Autor: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji