Przeciwdziałając zaburzeniom zachowania i emocji

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu Perspektywy Medycyny 2022

Zdjęcie: Monika Miśkiewicz/IFPS

Województwo Małopolskie wyróżniono za działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza za programy skierowane do dzieci i młodzieży w obszarach, w których występuje szczególne nasilenie negatywnych zjawisk, takich jak epidemia nadwagi i otyłości, problemy natury zdrowia psychicznego oraz uzależnienie cyfrowe. Nagrody Perspektywy Medycyny 2022 wręczono w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Uzależnienia cyfrowe

"Od wielu lat realizujemy programy profilaktyczne uwzględniające istotne problemy zdrowotne mieszkańców Małopolski. Bardzo się cieszymy, że nasz 11-letni projekt Zagrożenia w Sieci tak trafnie wpisał się w rzeczywistość i odpowiada na potrzeby bardzo młodych ludzi, nieświadomych zagrożeń ukrytych w wirtualnym świecie. Udało się nam wyprzedzić ich potrzeby i oczekiwania" – zaznaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli. Głównym celem jest zwiększanie bezpieczeństwa cyfrowego oraz poszerzanie kręgu świadomych użytkowników internetu.

Zdrowie psychiczne

"To niejedyne nasze przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie dzieci i młodzieży, realizujemy zadanie – Ty decydujesz jak reagujesz! – i podpowiadamy jak zachować równowagę emocjonalną w grupie rówieśniczej i jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, co jest szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości" – dodał wicemarszałek.

Adresatami zadania „Ty decydujesz jak reagujesz – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim” są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Program przeciwdziała zaburzeniom zachowania i emocji wśród uczniów oraz propaguje postawy sprzyjające efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. W ramach prowadzonych zajęć rozwijane są kompetencje społeczne i emocjonalne u dzieci i młodzieży.

Nadwaga i otyłość

"W podobny, perspektywiczny sposób patrzymy na zdrowie somatyczne dzieci i młodzieży, starając się wspomóc ich prozdrowotne wybory w zakresie zdrowego stylu życia, przeciwdziałając tym samym nadwadze i otyłości. Chcemy żeby młodzi ludzie wiedzieli, że ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie – zgodnie z tytułem naszego kolejnego przedsięwzięcia"– podsumował wicemarszałek Małopolski.

W trakcie programu "Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie" uczestnicy mogą skorzystać z warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania, wziąć czynny udział w zajęciach z zakresu aktywności fizycznej oraz skorzystać z porad specjalistów, dietetyka, fizjoterapeuty oraz psychologa.

W imieniu Województwa, z rąk prof. dr hab. Henryka Skarżyńskiego, przewodniczącego Rady Programowej Kongresu Zdrowie Polaków oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych, nagrodę odebrała Katarzyna Kosik-Gajewska, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji