Zakończył się cykl konferencji o samobójstwach wśród dzieci i młodzieży z udziałem policjantów

 W dniu 28 kwietnia 2023 roku zakończony został odbywający się od kilku tygodni cykl konferencji szkoleniowych pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka” zorganizowanych na terenie województwa małopolskiego, w których jako prelegenci wzięli udział policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Konferencje, które uzyskały Honorowy Patronat Rzecznika Praw Dziecka, zainicjowane zostały przez Małopolskiego Kuratora Oświaty - Panią Barbarę Nowak oraz zorganizowane we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Celem organizowanych sympozjów było zwiększenie wiedzy i kompetencji jej uczestników, tj. dyrektorów, pedagogów i psychologów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa małopolskiego, którzy w codziennej praktyce zawodowej mogą spotkać się z dziećmi i młodzieżą „dotkniętymi” depresją, zachowaniami autodestrukcyjnymi i suicydalnymi.

Każdorazowo, cykl konferencji rozpoczynał wykład pt. „Samookaleczenia, myśli i próby samobójcze u nastolatków – jak je rozumieć i interweniować” Pana Bartłomieja Taurogińskiego, lekarza z Kliniki Psychiatrii Psychoterapii Dzieci i Młodzieży UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kolejno podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przybliżał uczestnikom zagadnienie pt. „Zachowania suicydalne. Samobójstwa – Wpływ Sieci. Współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”. Konferencje kończyło wystąpienie mł. asp. Huberta Bracika z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który przedstawił treści pt. „Środki psychoaktywne w placówce oświatowej. Ujęcie praktyczne.”

W konferencjach zorganizowanych w Kuratorium Oświaty w Krakowie (20 kwietnia 2023 r.) oraz Delegaturach Kuratorium Oświaty: w Wadowicach (14 marca 2023 r.), w Tarnowie (4 kwietnia 2023 r.), w Nowym Sączu (14 kwietnia 2023 r.) oraz w Nowym Targu (28 kwietnia 2023 r.) łącznie wzięło udział blisko dwa tysiące osób.

Inicjatywa szkoleniowa, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczestników, była świetną okazją do wspólnej dyskusji oraz wymiany informacji w zakresie zapobiegania zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży, wczesnego wykrywania czynników ryzyka towarzyszącym temu zjawisku, jak również wdrażanych przez placówkę oświatową procedur postępowania.

4
Zasiadający na widowni uczestnicy konferencji pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka” odbywającej się na terenie miasta Tarnowa

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 

6

podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie wygłaszania wykładu na konferencji pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka” odbywającej się na terenie miasta Tarnowa.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji