III Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych

6 czerwca br. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II  odbyła się III Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych realizowana przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

Zaproszenie do spotkania przyjęło ponad 150-ciu przedstawicieli małopolskich szkół: dyrektorzy, nauczyciele, profilaktycy, pedagodzy; instytucji zajmujących się pracą wychowawczo dydaktyczną z młodzieżą, pracowników administracji samorządowej. W gronie wystawców znalazły się Gmina Jabłonka z programem „Kolorowa Profilaktyka”, Stowarzyszenie Monar, Fundacja Auxilium z Tarnowa, Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki, Katarzyna Świerzewska, Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja, Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Konferencję otworzyła Pani Katarzyna Kosik Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Rodziny Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  Pani Dyrektor przywitała wszystkich uczestników i prelegentów konferencji, zwracając szczególną uwagę na działalność profilaktyczną opartą o rzetelne naukowe badania. Programy profilaktyczne prezentowane przez prelegentów konferencji, są w większości programami rekomendowanymi o udowodnionej naukowo skuteczności wśród dzieci i młodzieży. Pani Dyrektor podkreśliła również, że zadaniem profilaktyki jest nie tylko przeciwdziałanie uzależnieniom i redukcja czynników ryzyka, ale także wzmacnianie czynników chroniących, mających ogromny wpływ na budowanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zaproszenie do udziału w III Małopolskiej Giełdzie Programów Profilaktycznych przyjęła również Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Anna Mikosz, która podzieliła się z zebranymi swoim długoletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wykład inauguracyjny pt. „Profilaktyka społeczna wobec kryzysu egzystencjalnego współczesnej młodzieży”,  wygłosiła dr Karolina Kmiecik Jusięga z Akademii Ignatianum w Krakowie.

Giełda to miejsce i czas, w którym małopolskie Fundacje, Stowarzyszenia oraz Instytucje mają okazję zaprezentować swoje działania w obszarze profilaktyki uzależnień i szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Doświadczyliśmy wielu inspirujących dyskusji, dzieliliśmy się doświadczeniem, prognozowaliśmy i planowaliśmy działania na najbliższą przyszłość.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację spotkania serdecznie dziękujemy, pozostajemy z wdzięcznością za Państwa zaangażowanie i pasję, którą tak chętnie się z nami dzielicie. Do zobaczenia za rok.

Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków Województwa Małopolskiego.

Źródło: UMWM

Źródło: UMWMŹródło: UMWM 

Źródło: UMWM

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji