W Andrychowie powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Wicemarszałek Łukasz Smółka wraz z radnymi województwa Danutą Kawą i Rafałem Stuglikiem wizytowali budowę Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie. Projekt powstaje dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, a także ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego i własnych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Powstające w Andrychowie centrum wypełnia „białe plamy” w pomocy medycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie psychiatrii na terenie Małopolski Zachodniej, zwłaszcza w powiatach suskim i wadowickim. Stan realizacji robót budowlanych jest zadowalający i zgodny z założonym harmonogramem, który umożliwi rozpoczęcie działalności leczniczej z końcem bieżącego roku - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie gruntownie zmodernizował większość oddziałów w których są leczeni pacjenci, co znacząco podnosi jakość świadczonych usług.

Działania inwestycyjne podejmowane przez Województwo Małopolskie na przestrzeni ostatnich lat finansowane są ze środków budżetu województwa, jak również dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Dzięki nim obiekty szpitala zyskały przyjazną przestrzeń pozytywnie wpływającą na proces leczenia, a podejmowane działania są ściśle skorelowane z ogólnopolską reformą psychiatrii.   

Całkowita wartość projektu to przeszło 3,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich (z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 ramach instrumentu REACT-EU dla zdrowia) to ponad 2,92 mln zł, a blisko 600 tys. pochodzi z budżetu województwa.

W Andrychowie powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Źródło: UMWM

2 64

Źródło: UMWM

3 62

Źródło: UMWM

4 59

Źródło: UMWM

5 52

Źródło: UMWM

6 50

Źródło: UMWM

7 50

Źródło: UMWM

8 46

Źródło: UMWM

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji