Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych

Realizatorzy programów profilaktycznych finansowanych przez Województwo Małopolskie wzięli udział w szkoleniu  z rozliczania otrzymanych dotacji.

Zdjęcie: UMWM

W dniu 20 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (skr. UMWM) odbyło się szkolenie z zakresu rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Małopolskiego.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów leczniczych, które realizują programy profilaktyczne finansowane przez Województwo Małopolskie. Uczestników szkolenia przywitała Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM – Pani Katarzyna Kosik-Gajewska, która przedstawiła cel spotkania.

Uczestników szkolenia przywitała Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM – Pani Katarzyna Kosik-Gajewska, która przedstawiła cel spotkania.

Zdjęcie: UMWM

W ramach szkolenia poruszono m.in. kwestie dotyczące poprawnego przygotowania sprawozdań z realizacji programów profilaktycznych, przebiegu procesu weryfikacji przedłożonych rozliczeń oraz najczęściej pojawiających się nieprawidłowości. Omówiono również najważniejsze zobowiązania wynikające z zawartych umów.

Szkolenie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń między realizatorami.

Zdjęcie: UMWM

Województwo Małopolskie od wielu lat realizuje programy polityki zdrowotnej/ zadania z zakresu zdrowia publicznego ukierunkowane na zapobieganie i wykrywanie problemów zdrowotnych mających podstawowe znaczenie dla jakości zdrowia i życia mieszkańców Małopolski. Programy profilaktyczne finansowane przez Województwo  przyczyniają się do kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz zapobiegania i wykrywania schorzeń między innymi w obszarze: chorób układu krążenia, onkologicznych, nadwagi i otyłości, chorób zakaźnych czy osteoporozy.

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji