Konferencja pn. „FASD – profilaktyka, diagnostyka, rehabilitacja”

grafika przedstawiająca kobietę trzymającą się za ciążowy brzuch oraz nazwę, datę i miejsce konferencjiŹródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie

W dniu 2 października 2023 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja pn. „FASD – profilaktyka, diagnostyka, rehabilitacja”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, pracowników placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli, pedagogów małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii dla Dzieci z FASD w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z FASD. Omówiono praktyczne aspekty funkcjonowania dziecka i rodziny z FASD. Przedstawiono konsekwencje spożywania alkoholu w ciąży i jego wpływ na zdrowie dziecka. A przedstawiciele ośrodka adopcyjnego podzieli się swoimi doświadczeniami w pracy psychologicznej i opiekuńczej z dziećmi z FASD.

W konferencji uczestniczyło 160 osób.

Organizatorzy oraz uczestnicy konferencji
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej
Od lewej:podinsp. Wojciech Chechelski - ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; Pani Agnieszka Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie; Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego; Pani Katarzyna Kosiorowska koordynator ds. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie; Pani Karolina Załęga Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego; Małgorzata Dutka-Mucha wicedyrektor ds. Ośrodka w Krakowie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Prowadząca wykład  o emocjach w ceiele dziecia z FADS Prezes Fundacji Fastryga Pani Małgorzata Klecka Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej 

Konferencja FASD 2
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej 

Uczestnicy konferencji podczas wykładuŹródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej 

Otwarcie konferencji przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji