Konferencja dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego

W dniach 20-21 listopada 2023 r. Województwo Małopolskie wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie organizuje konferencję dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego.

Konferencja stanowi okazję do poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy osób realizujących zadania związane z problematyką uzależnień. W programie m.in. prezentacja wyników badania zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodych dorosłych, wykład dotyczący profilaktyki zachowań ryzykownych jako czynnika chroniącego, omówienie narzędzi do diagnozy i ewaluacji działań profilaktycznych, prelekcja - jak motywować osoby uzależnione do podjęcia terapii.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc noclegowych ograniczona.
Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie: www.malopolska.pl
Po zgłoszeniu uczestnictwa zostanie przesłany link z dostępem do spotkania.
Poniżej szczegółowy Program konferencji

Program konferencji

 

Zdjęcie - źródło: freepik, autor: vector_corp

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji