Konferencja z zakresu problematyki uzależnień

Od kilku już lat Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej organizuje w listopadzie konferencję dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast z terenu Województwa Małopolskiego. W bieżącym roku konferencja odbyła się w terminie 20-21 listopada i zorganizowana została we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie.

Konferencja stanowiła okazję do poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy w obszarze uzależnień, a także umożliwiła zapoznanie się z konkretnymi i sprawdzonymi narzędziami w pracy profilaktycznej. Program spotkania poruszał kwestie, które mogą stanowić pomoc oraz inspirację w codziennej pracy osób zajmujących się tą problematyką w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W pierwszym dniu konferencji jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wstępnymi wynikami badania dotyczącego zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodych dorosłych przeprowadzonego w powiecie tarnowskim i oświęcimskim na zlecenie Departamentu oraz Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Wyniki z przeprowadzonej analizy mogą stanowić podstawę do planowania przyszłych działań w ramach gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom. Podczas spotkania przypomniane zostały wartościowe działania profilaktyczne, w tym programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące i wspierające czyli kryteria jakie powinny być stosowane przy planowaniu działań profilaktycznych oraz narzędzia ułatwiające przygotowania diagnozy i ewaluacji działań profilaktycznych. Zaprezentowane zostały również nowoczesne narzędzia diagnostyczne. Przedstawione zostały również aktualne dane statystyczne dotyczące m.in. substancji psychoaktywnych zabezpieczonych podczas działań operacyjnych Policji na terenie naszego województwa, liczby wykroczeń oraz przestępstw popełnionych pod wpływem tych substancji lub przestępstw stwierdzonych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - pozwoliło to na zobrazowanie jak ogromna jest skala zjawiska związanego z nielegalnymi substancjami uzależniającymi. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego Pani Karolina Załęga zapoznała uczestników spotkania z zadaniami, które realizowała w bieżącym roku w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026, przedstawiła również pozostałe działania planowane w 2023. Na koniec dnia swoją działalność przedstawiła Wspólnota Anonimowych Narkomanów, która stanowi nieocenione wsparcie w procesie zdrowienia osób uzależnionych. Uczestnicy konferencji mieli okazję nie tylko dowiedzieć się jak powstała wspólnota oraz jak wygląda proces zdrowienia oparty o program 12 kroków, ale mogli również wysłuchać osobistej historii członków Wspólnoty dotyczącej ich uzależnienia oraz wsparcia jakie otrzymali w ramach Wspólnoty. Prezentacja ta skłoniła uczestników do zadawania wielu pytań.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od wykładu pn. „Lepiej przeciwdziałać niż leczyć- profilaktyka zachowań ryzykownych jako czynnik chroniący”, w trakcie którego przedstawione zostały liczne zagrożenia z jakimi mogą spotykać się dzieci i młodzież, ponieważ świadomość zagrożeń a także ich zrozumienie stanowią pierwszy krok do podejmowania wyzwań związanych z ograniczaniem ryzyka ich wystąpienia. Kolejny punkt programu konferencji dotyczył motywowania osób uzależnionych do podjęcia terapii, w trakcie którego za pomocą przykładów zostało zobrazowane w jaki sposób należy prowadzić rozmowę z osobą uzależnioną aby wzbudzić w niej motywację do chęci zmiany swojego życia poprzez podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia.

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób. Dostaliśmy liczne podziękowania za możliwość udziału w spotkaniu. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w trakcie tych dwóch dni będzie nie tylko pomocna w codziennej pracy osób w niej uczestniczących, ale również będzie stanowiła inspirację i motywację do podejmowania nowych wyzwań związanych z tą wymagającą i jednocześnie niezwykle istotną częścią polityki społecznej.

W imieniu Pani Katarzyny Kosik-Gajewskiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej oraz Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia serdecznie dziękujemy Uczestnikom konferencji za liczny udział i aktywność podczas wykładów.

Do zobaczenia za rok :)

Zdjęcia z konferencji:Pani Katarzyna Kosik-Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej otwierająca konferencję.Pani Katarzyna Kosik-Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej otwierająca konferencję.

Ekpert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego - Pani Katarzyna Załęga

Prof. dr hab. Leszek Wieczorek oraz mgr Agata Szewczyk w trakcie wykładu pn. Badania zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodych dorosłych wobec badań typu diagnoza zagrożeń patologiami społecznymi oraz monografia terenu.

Doktor habilitowany Krzysztof Ostaszewski prowadzący wykład z zakresu profilaktyki.Dr hab. Krzysztof Ostaszewski prowadzący wykład z zakresu profilaktyki.

Pani Karina Porębska prezentująca narzędzia do diagnozy i ewaluacji działań profilaktycznych.Pani Karina Porębska prezentująca narzędzia do diagnozy i ewaluacji działań profilaktycznych.

Podinspektor Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prezentuje dane statystyczne dotyczące przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  na terenie poszczególnych powiatów województwa.Podinspektor Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prezentuje dane statystyczne dotyczące przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  na terenie poszczególnych powiatów województwa.

Pani Katarzyna Kosiorowska – Koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie przedstawiająca Panią Dominikę WąsikPani Katarzyna Kosiorowska – Koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie przedstawiająca Panią Dominikę Wąsik

Terapeuta leczenia uzależnień Pani Dominika Wąsik opowiada o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać dzieci i młodzież.Terapeuta leczenia uzależnień Pani Dominika Wąsik opowiada o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać dzieci i młodzież.

Terapeuta leczenia uzależnień Pan Jacek Kraus podpowiada jak skutecznie motywować osoby uzależnione do podjęcia leczenia.Terapeuta leczenia uzależnień Pan Jacek Kraus podpowiada jak skutecznie motywować osoby uzależnione do podjęcia leczenia.

Uczestnicy konferencji w trakcie wykładów.Uczestnicy konferencji w trakcie wykładów.

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji